Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Danh mục biểu mẫu nhân sự

Posted by nqcentre on October 31, 2007

Danh mục biểu mẫu nhân sự bao gồm các loại biểu mẫu như sau:

Stt

Tên biểu mẫu Mã số
1 Phiếu yêu cầu nhân sư NS-BM01
2 Phiếu phỏng vấn nhân viên NS-BM02
3 Thông báo tuyển dụng NS-BM03
4 Phiếu đánh giá kết quả thử việc NS-BM04
5 Giấy đề nghị tăng ca NS-BM05
6 Giấy đề nghị văn phòng phẩm NS-BM06
7 Giấy đề nghị đi công tác NS-BM07
8 Biên bản kỷ luật NS-BM08
9 Đơn xin nghỉ việc NS-BM09
10 Phiếu thanh lý khi nghỉ việc NS-BM10
11 Bản cam kết nghỉ việc NS-BM11
12 Giấy nghỉ phép NS-BM12
13 Giấy đề nghị NS-BM13
14 Danh sách hồ sơ NS-BM14
15 Trình duyệt NS-BM15
16 Danh sách CNV công ty NS-BM16
17 Báo cáo công tác tuần NS-BM17

.

Danh mục tài liệu nhân sự

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: