Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị chiến lược

Posted by nqcentre on October 16, 2007

Các tài liệu quản trị chiến lược tham khảo:

+ chap3-phan-tich-mtbn.pdf

+ chap2-visionmissioncsr.pdf

Danh mục tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn xây dựng chiến lược

 1. Tóm tắt hưỡng dẫn lập kế hoạch chiến lược (2 trang)

 2. Phân tích môi trường vĩ mô (2 trang)

 3. Ma tận đánh giá các yếu tố môi trường (2 trang)

 4. Phân tích môi trường vi mô (6 trang)

 5. Ma trận hình ảnh cạnh tranh (2 trang)

 6. Phân tích môi trường nội bộ (5 trang)

 7. Ma trận nội bộ (2 trang)

 8. Xây dựng và chọn lựa chiến lược (7 trang)

 9. Chọn lựa chiến lược, 4 trang.

 10. Xác định chiến lược bộ phận chức năng, 5 trang.

 11. Xác định xứ mạng và mục tiêu (3 trang)

 12. Thực hiện chiến lược, 2 trang.

 13. Kiểm tra chiến lược, 2 trang.

 14. Mẫu kế hoạch kinh doanh 2 (10 trang)


Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: