Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

ai Danh sách tài liệu download

Posted by nqcentre on September 20, 2007

1. De xem duoc tieng Viet, vui long kich theo duong dan:

Tools/Internet Options/ General / Accessibility / Igroce font styles specified on web pages / Ok / Ok

2. Danh mục tài liệu download:

+  20/9: Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, 65 trang–>>  lap-ke-hoach-kinh-doanh.ppt

+ 20/9 Quy trình marketing, insight: 160 trang –>>quy-trinh-marketing-insights.ppt
+ 25/9: Tài liệu chuẩn bị download: Kế hoạch xây dựng thương hiệu mẫu, hệ thống nhận diện thương hiệu…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: