Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Danh mục tài liệu các phương pháp quản lý

Posted by nqcentre on September 20, 2007

Mã số: 03. Danh mục chi tiết tài liệu ứng dụng ISO 9001:2000. Kích vào đây.

Mã số: 04. Danh mục tài liệu ứng dụng ISO 14000. Kích vào đây.

Mã số: 05. Danh mục tài liệu ứng dụng SA 8000. Kích vào đây.

Mã số: 18. Tài liệu hướng dẫn đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng . Kích vào đây.

Mã số: 27. Danh mục 23 kỹ năng quản lý.. Kích vào đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: