Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Chiến lược nhân sự

Posted by daviadmin on September 20, 2007

 1. Tích hợp chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh, 6 trang.

 2. Các mô hình chiến lược nguồn nhân lực, 5 trang.

 3. Chiến lược xây dựng nguồn nhân lực, 26 trang

 4. Hướng dẫn xây dựng chính sách nhân sự, 49 trang.

 5. Các nội dung chiến lược nguồn nhân lực, (đang updated).

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

2 Responses to “Chiến lược nhân sự”

 1. van thi huu tam said

  toi muon tim tai lieu ve chien luoc nhan su, thi phai lam the nao

 2. ngo van tam said

  fddf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: