Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị nhân sự

Posted by nqcentre on September 19, 2007

I/ TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Quản trị năng lực ——> quan-tri-nang-luc.ppt

 Giáo trình quản trị chiến lược.

+  Chương 1——chap1.pdf

+  Chương 2——chap2.pdf

II/ DANH MỤC:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: