Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Kỹ năng quản lý

Posted by nqcentre on September 19, 2007

Bạn xem chi tiết về các kỹ năng bằng cách bấm vào các đường link sau

1. Kỹ năng đàm phán thương lượng

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề

3. Kỹ năng quản lý thời gian

4. Kỹ năng lập kế hoạch

5. Kỹ năng tư duy hệ thống

6. Kỹ năng làm việc sáng tạo

Quản trị sự thay đổi

Kỹ năng kiểm tra

Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng giao tiếp

Kỷ năng set up và quản lý quy trình – MBP

Kỹ năng quản lý theo mục tiêu – MBO

Kỹ năng quản lý và kiểm soát hồ sơ hiệu quả

Kỹ năng tuyển dụng

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Kỹ năng đánh giá thực hiện công việc

Kỹ năng động viên nhân viên

Kỹ năng tổ chức và điều khiển hội hộp

Kỹ năng giải quyết xung đột

Kỹ năng giao việc uỷ quyền

Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

Kỹ năng thuyết phục

Kỹ năng tổ chức công việc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: