Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Danh mục tài liệu quản trị công ty theo ngành

Posted by nqcentre on September 19, 2007

Các tài liệu quản trị công ty theo ngành bao gồm các tài liệu sau đây:

01. Danh muc tài liệu Ứng Dụng Quản trị công ty thương mại. Kích vào đây.

08. Tài liệu ứng dụng quản trị công ty xây dựng. Kích vào đây.

10. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị công ty dệt may. Kích vào đây.

11. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị công ty thời trang. Kích vào đây.

12. Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng:  Kích vào đây.

13. Tài liệu ứng dụng quản trị công ty tin học. Kích vào đây.

16. Tài liệu quản trị công ty du lịch. Kích vào đây. 

33. Danh mục tài liệu quản trị công ty bao bì . Kích vào đây.

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: