Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

19. Tài liệu nghiên cứu quản trị nhân sự

Posted by daviadmin on September 19, 2007

Trên đây là các tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

————————————

Bạn có thể xem thêm các tài liệu tham khảo dưới đây. Để xem chi tiết, click vào tin mà bạn quan tâm.

1. Tổng quan về quản trị nhân sự

2. Tuyển dụng nhân viên.

3. Đào tạo và huấn luyện nhân viên

4. Phân tích công việc

5. Đánh giá thực hiện công việc

6. Trả công lao động.

7. Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

8. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

9. Giám đốc nhân sự

10.Quản trị nguồn nhân lực & Thách thức của sự thay đổi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: