Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

04. Tài liệu ứng dụng xây dựng ISO 14000

Posted by daviadmin on September 19, 2007

I/ Danh mục chi tiết tài liệu ứng d ụng ISO 14000

A/ Tài liệu mẫu ISO 14000:

 1. Sổ tay chất lượng, 21 trang.
 2. Thủ tục kiểm soát tài liệu, 7 trang và 7 biểu mẫu.
 3. Thủ tục kiểm soát hồ sơ, 5 trang và 1 biểu mẫu.
 4. Thủ tục đánh giá nội bộ, 08 trang và 5 biểu mẫu.
 5. Thủ tục xem xét của lãnh đạo, 03 trang và 02 biểu mẫu.
 6. Thủ tục xem xét sự không phù hợp và khắc phục phòng ngừa, 3 trang và 2 biểu mẫu.
 7. Thủ tục đào tạo và tuyển dụng, 17 trang và 11 biểu mẫu.
 8. Thủ tục mua hàng, 2 trang và 1 biểu mẫu.
 9. Thủ tục bảo trì thiết bị, 5 trang và 5 biểu mẫu.
 10. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 4 trang và 2 biểu mẫu.
 11. Thủ tục kiểm soát thiết bị đo, 4 trang và 4 biểu mẫu.
 12. Thủ tục giám sát và đo lường, 4 trang.
 13. Thủ tục sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp, 3 trang.
 14. Thủ tục trao đổi thông tin môi trường, 4 trang.
 15. Thủ tục xác định các khía cạnh và tác động môi trường, 9 trang.
 16. Thủ tục xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác, 2 trang.
 17. Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường, 3 trang.
 18. Tiêu chuẩn tính điểm môi trường, 3 trang.
 19. Quy định tiết kiệm tài nguyên, 3 trang.
 20. Hướng dẫn công việc môi trường:
 21. HDCV quản lý hoá chất, 3 trang.
 22. HDCV quản lý dầu nhớt, 3 trang.
 23. HDCV quản lý các loại chất thải.
 24. HDCV phòng chống bão lụt.
 25. HDCV quản lý chất thải, 6 trang.
 26. HDCV quản lý NaOH và Acid, 2 trang.
 27. 17 biểu mẫu về môi trường.

B/ Hướng dẫn ISO 14000..

 1. Bảng xác định khía cạnh môi trường, 14 trang.
 2. Tóm tắt nội dung ISO 14000, 4 trang.
 3. Tài liệu an toàn sức khoẻ khi sử dụng hoá chất, 3 trang.
 4. Kế hoạch đo lường môi trường năm, 3 trang.
 5. Giới thiệu ISO 14000, 9 trang.
 6. Giáo trình đào tạo ISO 14000, 24 trang.
 7. Danh sách các yêu cầu PL và yêu cầu khác, 5 trang.
 8. Chương trình quản lý môi trường, 3 trang.
 9. Chương trình đánh giá nội bộ ISO 14000, 3 trang.
 10. Các trường hợp khẩn cấp và cách giải quyết, 4 trang.
 11. Bảng xác định khía cạnh môi trường nhà máy, 6 trang.
 12. Bảng xác định khía cạnh môi trường khối VP, 1 trang.

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ  đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Thủ tục xánh định khía cạnh và tác động môi trường

Advertisements

One Response to “04. Tài liệu ứng dụng xây dựng ISO 14000”

 1. […] 04. Quản lý môi trường – ISO 14000 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: