Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

03. Tài liệu ứng dụng xây dựng ISO 9001:2000

Posted by daviadmin on September 19, 2007

I/ Danh mục chi tiết tài liệu ứng dụng ISO 9001:2000

A/ Tài liệu mẫu về các quy trình, biểu mẫu:

 1. Sổ tay chất lượng 25 trang.
 2. Thủ tục xem xét lănh đạo, bao gồm 3 biểu mẫu 12 trang
 3. Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê, gồm 3 biểu mẫu 6 trang
 4. Thủ tục cải tiến công việc, qui trình, gồm 2 biểu mẫu 6 trang
 5. Thủ tục đánh giá nội bộ, gồm 5 biểu mẫu 13 trang.
 6. Thủ tục khắc phục pḥòng ngừa, gồm 2 biểu mẫu. 8 trang.
 7. Thủ tục kiểm soát hồ sơ. 6 trang.
 8. Thủ tục kiểm soát tài liệu, gồm 12 biểu mẫu.
 9. Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm, gồm 1 biểu mẫu 5 trang
 10. Thủ tục bảo trì thiết bị, gồm 5 biểu mẫu 10 trang
 11. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, gồm 3 biểu mẫu. 12 trang.
 12. Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, gồm 2 biểu mẫu 6 trang.
 13. Thủ tục hiệu chuẩn thiết bị đo, gồm 4 biểu mẫu +Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị đo. 12 trang
 14. Thủ tục kiểm tra thử nghiệm, gồm 2 biểu mẫu 12 trang.
 15. Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất 4 trang.
 16. Thủ tục mua hàng, gồm 2 biểu mẫu 6 trang.
 17. Thủ tục theo dơi, đo lường các quá trình, gồm 2 biểu mẫu 5 trang
 18. Thủ tục thiết kể sản phẩm. 5 trang.
 19. Thủ tục thu thập, ghi nhận, xử lư khiếu nại khách hàng, gồm 4 biểu mẫu 9 trang
 20. Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng, gồm 1 biểu mẫu. 12 trang.
 21. Thủ tục xem xét hợp đồng (gồm 4 biểu mầu). 9 trang.
 22. Qui trình sản xuất tham khảo. 2 trang.
 23. Qui trình trao đổi thong tin nội bộ. 9 trang.
 24. Phân công nhiệm vụ BGD. 4 trang
 25. Chức năng nhiệm vụ P.Kế toán. 16 trang
 26. Chức năng nhiệm vụ P.Nhân sự. 11 trang
 27. Chức năng nhiệm vụ P.KD. 16 trang
 28. Chức năng nhiệm vụ Xí nghiệp SX. 3 trang.
 29. Tiêu chuẩn chất lượng tham khảo 5 trang
 30. Hướng dẫn công việc tham khảo 11 trang.
 31. Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm. 2 trang
 32. Hướng dẫn vận hành tham khảo 4 trang

B/ Tài liệu nghiên cứu về quản trị chất lượng…

 1. Xây dựng tiêu chuẩn 21 trang.
 2. Tối ưu thông tin cho DN 5 trang
 3. Quản lý thông tin DN. 2 trang
 4. Quản lý đo lường và hiệu chuẩn. 11 trang
 5. Quản lý tiêu chuẩn chất lượng VN cho DN. 22 trang
 6. Quản lý theo phương pháp 5 S và Kaizen. 18 trang
 7. Qui trình xây dựng ISO 9000. 32 trang
 8. Các chi phí lăng phí theo ISO 9000. 2trang
 9. Nhóm chất lượng / QCC: 2trang
 10. Hệ thống sản xuất tức thời JIT 4 trang
 11. Hệ thống sản xuất Toyota. 12 trang
 12. Hệ thống sản xuất LEAN MANUFACTURING. 35 trang
 13. Hệ thống quản lý chất lượng Q-base. 4 trang
 14. Giới thiệu về hệ thống quản lý TQM. 4trang
 15. Giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP. 4 trang
 16. Các công cụ thống kê chất luợng SPC, 4 trang.
 17. Cải tiến năng suất doanh nghiệp. 6 trang
 18. Hệ thống quản lý 6sicma. 29 trang

C/ Hướng dẫn thực hiện theo ISO 9001

1. Chuẩn bị triển khai hợp đồng tư vấn: Mẫu hợp đồng hai bên, mẫu kế hoạch thực hiện ISO 9001 4 trang

2. Các hoạt động của bộ phận ISO: lập quyết định thành lập, danh sách, sổ kiểm soát quá tŕnh, quyết định bổ nhiệm đại diện lănh đạo 4 trang

3. tạo: đào tạo về thống kê, đào tạo cho các trưởng bộ phận, bài kiểm tra nhận thức ISO 9001, đào tạo ISO căn bản cho CNV, huấn luyện nhận thức tổng quan về quản trị chất lượng, huấn luyện căn bản cho nhà quản lư. 50 trang

4. Hướng dẫn thu thập, phân tích ý kiến khách hàng, gồm biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng, biểu đồ xương cá phân tích ý kiến khách hàng, mẫu thu thập phân tích ý kiến khách hàng. 12 trang

5. Thống kê chất lượng: hướng dẫn phân tích theo phương pháp 5MEI, phân tích theo giản đồ Pareto. 19 trang

6. Hướng dẫn thực hiện CAR, NCR 5 trang

7. Quản lý hồ sơ tài liệu: danh sách các loại hồ sơ của công ty, hướng dẫn kiểm soát hồ sơ. 13 trang

8. Hướng dẫn thực hiện mục tiêu: ban hành mục tiêu, hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện mục tiêu, mẫu báo cáo chất lượng doanh nghiệp hàng tháng, mẫu tham khảo kế hoạch đạt mục tiêu doanh thu. 12 trang

9. Đánh giá nội bộ: bản câu hỏi đánh giá ISO 9001, checklist đánh giá ISO 9001, mẫu chương tŕnh đánh giá, đánh giá ISO 9001 theo từng bộ phận. 25 trang

10. Xem xét lănh đạo: mẫu tham khảo thông báo xem xét lănh đạo, báo cáo xem xét lănh đạo. 5 trang.II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Thủ tục theo dõi và đo lường các quá trình

Advertisements

One Response to “03. Tài liệu ứng dụng xây dựng ISO 9001:2000”

 1. […] 03. Hướng dẫn quản lý ISO9000 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: